-

Kaivosteollisuudessa prosessivesien käsittely on erittäin tärkeää, jotta päästään ympäristötavoitteisiin ilman lisäkuluja. Owatecin oma konsepti OWAZONE on asiakkaan tarpeisiin räätälöity suljetun vesikierron järjestelmä, jossa jäteveden käsittely saadaan vastaamaan ympäristölainsäädännön tavoitteita. Käytännössä konseptiin sisältyy veden käsittely poistamalla epäpuhtaudet ja kierrättämällä vesi prosessivedeksi. Syntyneestä konsentraatista voidaan ottaa puhtaana talteen arvokkaita materiaaleja ja vähentää prosessin jätemääriä.

owa_zone

Tarjoamme ratkaisuja käyttöveden puhdistamiseen, prosessi- ja jätevesien käsittelyyn sekä kierrättämiseen.

Olemme erikoistuneet mm.

  • Kuivanapitovesien käsittelyyn
  • Syanidin ja syanidin johdannaisten hapettamiseen
  • Kiintoaineen saostamiseen ja erottamiseen
  • Raskasmetallien poistoon
  • Sulfaatin poistoon
  • Rikkivedyn hapettamiseen
  • Sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen

Tutkimus- ja kehityspalvelujen kautta löydämme varmasti teille sopivat ratkaisut prosessien tehostamiseen ja ympäristöasioiden parantamiseen.

Ota yhteyttä ja etsitään yhdessä teille sopiva ratkaisu ongelmiinne.