-

Lietteen kuivaamisen etuna on lietteen massan väheneminen, jolla on merkittävä vaikutus käsittely- ja jätekuluihin. Lopputuote on rakeista ja helposti käsiteltävää. Joissain tapauksissa lopputuotteena saadaan esimerkiksi lannoitetta tai muuta myyntikelpoista tuotetta.

SHS-kuivurilla (Superheated steam eli tulistettu höyry) voidaan kuivata useita erityyppisiä lietteitä. Tulistetulla höyryllä lämmitetään kuivattava liete kiehumispisteeseen, jolloin vesi haihtuu. Menetelmä eroaa suorailma-kuivurista siinä, että kuumennettu ilma ei ole suorassa kontaktissa kuivattavaan lietteeseen, vaan lämpö siirretään lämmönvaihtimella kuivurissa kiertävään höyryyn.

SHS Dryer

Ota yhteyttä ja kysy lisää