-

Geotuubi-suodatusmenetelmään perustuva OwaGtube vaihtolavayksikkö soveltuu jäte- ja prosessivesien käsittelyyn ja lietteiden kuivaamiseen. OwaGtube – vaihtolavayksikkö mahdollistaa konsentroidun lietteen yksinkertaisen kuljetuksen loppusijoituspaikkaan.

OwaGtube soveltuu mm

• Jätevesipuhdistamolietteen kuivaamiseen
• Öljylietteiden konsentrointiin
• Saostettujen epäpuhtauksien suodattamiseen/kuivaukseen
• Saven, hiekan ja muun hienoaineksen suodattamiseen/kuivaukseen

Ota yhteyttä ja kysy lisää